ubifon

Pendla

Pendla mellan befintligt samtal och annan

Under pågående samtal

  • Parkera befintligt samtal – Tryck 2 och Ring
  • Slå anknytningsnummer eller externt nummer med riktnr.
  • Tryck Ring
  • Vänta på svar
  • Tryck Avbryt och Återta för att återta ursprungligt samtal
  • Pendla med Byt

 

 

utokadinfo3