ubifon

Överföra samtal

Överföra befintligt samtal

Under pågående samtal:

  • Parkera befintligt samtal – Tryck 2 och Ring
  • Slå anknytningsnummer som du skall koppla till
  • Tryck Ring
  • Vänta på svar och meddela att samtal kommer
  • Tryck 4 och Ring (på Iphone ring kontakten Överflytt)

Om samtalet inte kan överflyttas tryck Avbryt och Återta

 

 

utokadinfo3

Handhavandet kan vara olika beroende på fabrikat och modell.

På exempelvis en Iphone måste en kontakt sparas för att överflytta ett samtal. (Se separat guide för smartphones.)