ubifon

Pendla

Pendla mellan befintligt samtal och annan

  • Under pågående samtal, tryck Överför
  • Slå nummer (ankn.nr eller 00+ext. telefonnr.)
  • Efter svar, tryck AvslSam och tryck Åter

 

utokadinfo3