ubifon

Överföra samtal

Överföra ett pågående samtal

  • Under pågående samtal, tryck Överför
  • Slå nummer
  • Vänta ev. på svar tryck Överför
  • Vid ej svar, tryck AvslSam och Åter

 

 

utokadinfo3