ubifon

Konferens/Flerpart

Konferens/Flerpartssamtal

Under pågående samtal tryck Fler och Konf

  • Slå nummer (ankn.nr. eller 00+ext. telefonnr.)
  • Vid svar tryck Konf
  • Upprepa från punkt 1 tills alla är inkopplade

 

 

utokadinfo3

Kan vara max 6 deltagare

För att se vilka som är inkopplade tryck Fler och Konflist