ubifon

Hjälp

Ubifon är en snabbguide för instruktioner och information om de viktigaste tjänsterna i vår telefoniservice. Under varje rubrik finns instruktioner och information om praktiska tjänster och funktioner i vår telefonilösning som generellt rekommenderas att användas för att öka tillgänglighet, effektivitet och service i vårt företag och för våra kunder.

Under varje rubrik visas först de viktigaste instruktionerna för varje tjänst. Under “Utökad information” kommer sedan en utförligare beskrivning och tips för samma tjänst.